Sečení trávníku sekačkou (podle výšky trávy)

–          bez sběru                                                          od 1 Kč/m2
–          se sběrem                                                         od 1,50 Kč/m2
–          odvoz posečené trávy                               od 0,50 Kč/m2

Sečení křovinořezem

–          sečení trávy v rovině                                 od 1 Kč/m2
–          sečení trávy ve svahu                                od 2,50 Kč/m2
–          pohrabání posečené trávy                      od 0,50 Kč/m2
–          odvoz posečené trávy                               od 0,50 Kč/m2
–          vysekávání náletových dřevin               od 10 Kč/m2

Založení trávníku výsevem (podle kvality půdy a velikosti pozemku)

–          předorání půdy                                          od 10 Kč/m2
–          rotavace pozemku                                   od 10 Kč/m2
–          hnojivo na trávník                                     od   3 Kč/m2
–          travní semeno + výsev                            od   7 Kč/m2
–          uválení pozemku                                        od   1 Kč/m2

Hnojení a postřiky 

–      ceny se určují podle konkrétního druhu postřiku

Živé ploty

–      výsadba živých plotů                                       od 250 Kč/bm + cena sazenice
–      střih živých plotů do výšky 2m                   od   15 Kč/m2
–      střih živých plotů nad výšku 2m                od   25 Kč/m2

Práce s motorovou pilou

–        ze země                                                           od   350 Kč/hod
–        ve výškách                                                     od    600 Kč/hod

Směrové kácení (cm na obvodu kmene ve výšce 130 cm)

–         do 20 cm                                                         od    150 Kč
–         do 30 cm                                                         od    200 Kč
–         do 40 cm                                                         od    450 Kč
–         do 50 cm                                                         od    800 Kč
–         do 60 cm                                                         od 1 200 Kč
–         do 70 cm                                                         od 1 800 Kč
–         do 80 cm                                                         od 2 300 Kč
–         do 90 cm                                                         od 3 100 Kč

Prořezání ovocných stromů

–         výchovný řez                                                 od    30 Kč/kus
–         udržovací řez                                                 od 100 Kč/ kus
–         zmlazovací řez                                               od 100 Kč/kus
–         řez polámaných větví                                podle množství a velikosti

Výsadba stromů a keřů

–         výsadba keřů                                                  od 60 Kč/kus + cena keře
–         výsadba stromů                                            od 150 Kč/kus + cena stromu

Úklid listí 

–          fukarem                                                           od 3 Kč/m2
–          hráběmi                                                           od 2 Kč/m2

Prodej ovocného dřeva (ideální na uzení)

–          Švestka v metrech                                           1000 Kč/m2
–          Švestka na polínka                                          1500 Kč/m2
–          Třešeň v metrech                                               800 Kč/m2
–          Třešeň na polínka                                            1300 Kč/m2

Ruční výkopové práce

–          Výkop rýhy 30cm x 30 cm                            od   70 Kč/bm   
–          Výkop rýhy 40cm x 30 cm                            od   95 Kč/bm
–          Výkop rýhy 50cm x 30 cm                            od 120 Kč/bm
–          Výkop rýhy 60cm x 30 cm                            od 150 Kč/bm
–          Výkop rýhy 70cm x 30 cm                            od 180 Kč/bm
–          Výkop rýhy 80cm x 30 cm                            od 220 Kč/bm
–          Výkop rýhy 90cm x 30 cm                            od 255 Kč/bm
–          Výkop rýhy 100cm x 30 cm                         od 290 Kč/bm
–          Ruční výkop bez odvozu                                od 650 Kč/m3

Lesnické práce

–          Úklid klestu (bez pálení)                             od    60 Kč/m3
–          Úklid klestu (pálení)                                      od   70 Kč m3
–          Sázení stromků (štěrbinové)                   od  3,80 Kč/kus
–          Nátěr stromků                                                 od  0,4 Kč/kus
–          Ožínání                                                                od  6 500 Kč ha
–          Prořezávka                                                         od  6 000 Kč/ha
–          Těžba                                                                    od  250 Kč/m3