Sečení trávníku sekačkou (podle výšky trávy)

–          bez sběru                                                           od 1 Kč/m2

–          se sběrem                                                          od 1,30 Kč/m2

–          odvoz posečené trávy                                 od 0,50 Kč/m2

Sečení křovinořezem

–          sečení trávy v rovině                                     od 1 Kč/m2

–          sečení trávy ve svahu                                    od 2,50 Kč/m2

–          pohrabání posečené trávy                         od 0,50 Kč/m2

–          odvoz posečené trávy                                   od 0,50 Kč/m2

–          vysekávání náletových dřevin                  od 10 Kč/m2

Založení trávníku výsevem (podle kvality půdy a velikosti pozemku)

–          předorání půdy                                                od 10 Kč/m2

–          rotavace pozemku                                         od 10 Kč/m2

–          hnojivo na trávník                                           od   3 Kč/m2

–          travní semeno + výsev                                 od   7 Kč/m2

–          uválení pozemku                                             od   1 Kč/m2

Hnojení a postřiky

–          hnojení trávníků granulátem                     od    2 Kč/m2

–          hnojení NPK                                                        od    4 Kč/kus

–          hnojení jehličnanů                                           od    4 Kč/kus

–          likvidace dvouděložných rostlin             od    4 Kč/m2

–          totální likvidace rostlin                                 od    4 Kč/m2

–          postřik ovocných stromů                             podle konkrétního typu postřiku

Živé ploty

–          výsadba živých plotů                                       od 250 Kč/bm + cena sazenice

–          střih živých plotů do výšky 2m                   od   15 Kč/m2

–          střih živých plotů nad výšku 2m                 od   25 Kč/m2

Práce s motorovou pilou

–          ze země                                                                     od 350 Kč/hod

–          ve výškách                                                               od 500 Kč/hod

Prořezání ovocných stromů

–          výchovný řez                                                         od    30 Kč/kus

–          udržovací řez                                                         od 100 Kč/ kus

–          zmlazovací řez                                                      od 100 Kč/kus

–          řez polámaných větví                                       podle množství a velikosti

Výsadba stromů a keřů

–          výsadba keřů                                                         od 60 Kč/kus + cena keře

–          výsadba stromů                                                   od 150 Kč/kus + cena stromu

–          výsadba stromů komplet                                od 1200 Kč/kus v ceně je strom + 3 kůly

Úklid listí na kompost

–          fukarem                                                                    od 3 Kč/m2

–          hráběmi                                                                    od 2 Kč/m2

Prodej ovocného dřeva (ideální na uzení)

–          Švestka v metrech                                             1000 Kč/m2

–          Švestka na polínka                                             1500 Kč/m2

–          Třešeň v metrech                                                  800 Kč/m2

–          Třešeň na polínka                                               1300 Kč/m2

Ruční výkopové práce

–          Výkop rýhy 30cm x 30 cm                            od   70 Kč/bm   

–          Výkop rýhy 40cm x 30 cm                            od   95 Kč/bm

–          Výkop rýhy 50cm x 30 cm                            od 120 Kč/bm

–          Výkop rýhy 60cm x 30 cm                            od 150 Kč/bm

–          Výkop rýhy 70cm x 30 cm                            od 180 Kč/bm

–          Výkop rýhy 80cm x 30 cm                            od 220 Kč/bm

–          Výkop rýhy 90cm x 30 cm                            od 255 Kč/bm

–          Výkop rýhy 100cm x 30 cm                         od 290 Kč/bm

–          Ruční výkop bez odvozu                               od 650 Kč/m3